Područje primene Carbolastica

Ispitivanje otpornosti materijala na habanje, u saradnji sa Mašinskim fakultetom u Beogradu, pokazalo je da CarboLastic pruža daleko veću otpornost na abraziju/eroziju u odnosu na druge materijale u teškim uslovima kontinuiranog trošenja i grebanja materijala.

 

PODRUČJE PRIMENE

DELOVI PODLOŽNI HABANJU / EROZIJI

Azbestna industrija Strugači
Industrija betona Korpe bagera, lopatice, zubi

Industrija lignita

Zubi drobilice
Hemijska industrija Transportni sistemi i mehanizacija
Termoelektrane Filer pumpe, kanali aerosmeše i dimnih gasova,
mlinovi za ugalj,  pumpe i cevovodi za transport pepela, ejektori
Kopovi i rudnici uglja Slajd šine, vilice za grabljenje
Izdvajanja metala iz rude Udarna tela mlinova
Vatrostalna industrija Ventilatori usisivača visokog vakuuma
Livnice Pumpe za šljunak
Industrija stakla

Lančani točkovi

Industrija kreča Segmenti za mlevenje
Industrija keramike Noževi za beton
Peskare i šljunkare Pregradne trake i ploče
Industrija kamena, kamenolomi Protivpožarne barijere
Industrija cementa Noževi mešalice
Prehrambena industrija Beton korita
Industrija čelika Cevovodi
Naftne bušotine Ventili i pumpe na ejektorima
Građevinska industrija Građevinska mehanizacija i oprema
Ostalo Cevovodi za transport čvrstih materijala i drugo