Prednosti primene Carbolastica

 

Supstituiše proizvode izrađene od bazalta, keramike, proizvoda metaliziranih prevlakama, austenitnih čelika, manganskih čelika, ugljeničnih čelika, pri čemu je potrebna 1,5-2 puta manja količina predložene legure za postizanje istih ili boljih efekata antiabrazione zaštite.

 

Prednosti korišćenja CarboLastic legure u odnosu na konkurentne materijale prisutne na tržištu: 
 

  • Veća otpornost na habanje kao rezultat relativno meke i elastične osnove sa čvrsto vezanim karbidnim tipom (FeCr)7 C3;
  • Duži vek trajanja elemenata i opreme u odnosu na iste elemente i opremu izrađenu od drugih materijala; 
  • Za postizanje istih ili boljih anti-abrazionih efekata potrebno je 1,5-2 puta manje količine CarboLastic legure;
  • Niži troškovi proizvodnje od drugih metalnih i bazaltnih sredstava za borbu protiv habanja, koji imaju znatno niži nivo otpornosti na eroziju, posebno niža cena u odnosu na keramiku, od kojih CarboLastic legure takođe imaju dokazane bolje osobine;
  • Legura ima homogenu strukturu i ima odgovarajuću smanjenu makro-tvrdoću koja osigurava dobru tehnološku metaluršku obradu. Mehanička obrada na uskim tolerantnim merenjima je moguća metodama struganja, glodanja, poliranja itd.

 

Legura je ekološki prihvatljiva, netoksična i 100% se može reciklirati.

 

Kolo ljuštilice semenki od Manganskog čelika nakon 6 meseci upotrebe, izbačeno iz upotrebe zbog debalansa i smanjene efikasnosti rada.

 

Kolo ljuštilice semenki od Carbolastica nakon 24 meseca upotrebe, vraćeno u upotrebu.

 

Na Termoelektranama u kanalima aerosmeše pri rešenju problema erozivnog habanja žaluzina koje usmeravaju vazdušnu struju sa česticama ugljene prašine u pećima. Za te potrebe korišćene su žaluzine od čelika Č0361, čiji eksploatacioni vek nije prelazio 3 meseca, što je izazivalo česte zastoje i zamene istih. Nakon zamene, žaluzine od CarbLastic-a su trajale 12x duže, odnosno 36 meseci.

 

 

Žaluzine kanala aerosmeše u Termoelektrani ’’Nikola Tesla’’ - ogranak TENT-B (materijal: Č0361, vreme rada: 3 meseca)

 

Žaluzine kanala aerosmeše u Termoelektrani ’’Nikola Tesla’’ - ogranak TENT-B (materijal: CarboLastic, vreme rada: 3 meseca)